6 DE CADA 10

1.145 técnicos sanitarios de Baleares son relegados por no saber catalán

España